Bekijk de XMILE documentaire over het product, toepassing en de opmerkelijke resultaten

Toepassingen


In de scheepvaart gaan grote hoeveelheden brandstof om. Brandstof waarvan de kwaliteit niet optimaal is. Scheepsmotoren zijn gebouwd om hun werk te doen met mindere kwaliteit brandstof, echter worden in de praktijk de fabriekspecificaties zelden gehaald op het gebied van verbruik, slijtage en uitstoot. Simpelweg omdat de mindere kwaliteit brandstof zorgt voor een slechtere verbranding. De toevoeging van XMILE zorgt er voor dat scheepsmotoren aanzienlijk beter gaan presteren. Gebruik van XMILE op vrachtschepen, veerboten, vissersschepen en binnenvaartschepen hebben aangetoond dat het additief voor grote besparingen kan zorgen.

De motoren in een schip en het onderhoud ervan zijn zeer kapitaal intensief. Natuurlijk moet een schip blijven drijven maar de aandrijving wordt als het meest belangrijke onderdeel van het schip gezien. Bij het ontwerp van het schip is de keuze van de motor van kritisch belang, het vermogen, de fabrikant, de uitstoot van uitlaatgassen, het onderhoud en natuurlijk het specifieke brandstofverbruik. Zuinig moet de motor met brandstof omspringen, op de eerste plaats om het schip financieel rendabel te laten zijn en op de tweede plaats om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten. XMILE is zich bewust en handelt ernaar om geen enkel risico te nemen welke de duurzaamheid van de motor zou kunnen schaden. XMILE streeft een efficiëntere verbranding en hogere duurzaamheid na zodat onverwachte brandstofgerelateerde schades uitblijven en alle motoronderdelen op een normale standtijd geplant kunnen worden.

Voor de keuze van de motor heeft de werf vaak diverse opties, de keuze van brandstofkwaliteit is voor de rederij vaak zeer beperkt, getankt kan worden wat beschikbaar is. Opmerkelijk is dit verschijnsel zeker als de brandstofkwaliteit de bepalende factor is voor de uitstoot, onderhoud, motorschade en het specifiek brandstofverbruik.