Bekijk de XMILE documentaire over het product, toepassing en de opmerkelijke resultaten

Waarom XMILE?


De basis van XMILE werd in 1990 voor het eerst in Japan toegepast. De ontwikkeling van het huidige XMILE vond in 2005 plaats, met als doel om naast fossiele brandstof ook werkzaam te zijn op biodiesel en bio-ethanol. De ontwikkeling is geslaagd en alle praktijk ervaringen zijn doorstaan. De productie capaciteit is beschikbaar om aan elke vraag naar XMILE, waar ook te wereld, te voldoen.

De voordelen van het XMILE additief zijn eminent:

  • Lager brandstofverbruik (5 - 8%), dus aanzienlijk lagere kosten
  • Een beter presterende motor
  • Aanzienlijke beperking uitstoot CO, Nox en roet
  • Schonere motor; minimale koolstofafzetting, schonere filters, leidingen, zuigers en injectoren; besparing op onderhoudskosten
  • Aanzienlijk minder verbruik smeerolie
  • Verlengde houdbaarheid van de brandstof
  • Afzetverhogend; door verkoop premium brandstof in combinatie met marketingconcept XMILE, wordt meer omzet gegeneerd.